Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Binding trong wpf

22:16 29-05-2018 626 lượt xem 2 bình luận 10:46 30-05-2018

Cho em hỏi trong database có table nhanvien, làm sao để binding có điều kiện dữ liệu từ nhanvien lên datagridview đc ạ?? (vd như binding NgaySinh của nhanvien, nếu NgaySinh == datetime.now thì trên datagrid sẽ hiện "Birthday" ở cột NgaySinh nếu ngược lại thì hiển thị datetime bình thường)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 07:03 30-05-2018

bạn tìm hiểu binding convert nhé

Câu hỏi mới nhất