Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Binding dữ liệu 2 ways từ 2 user control khác nhau trong wpf

20:51 16-07-2017 876 lượt xem 2 bình luận 05:01 17-07-2017

Em có 1 cái form có chứa 2 cái user control là userControl 1 và userControl 2:

+ Trong mỗi cái user control đó đều có 1 cái checkBox

Cho em hỏi có cách nào binding dữ liệu:

vd:

+  Khi em check cái checkBox của userControl 1 thì cái checkBox trong userControl 2 cũng được check. Ngược lại khi em UnCheck cái checkBox của userControl 2 thì cái checkBox trong userControl 1 cũng được UnCheck

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 05:01 17-07-2017

Thật ra thì bản chất UserControl bạn cũng tạo 1 ViewModel cho nó. rồi bạn thao tác với cái ViewModel đó. Thành ra Form1 bạn tạo UC1 và UC2. Thì Form1 cũng sẽ nắm được Event thay đổi của 2 thằng đó. Khi có sự thay đổi thì bạn lại gán giá trị đã thay đổi lại cho UC tương ứng.

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 05:00 17-07-2017

Cái này Event cho dễ bạn ơi @@

Câu hỏi mới nhất