Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Bảng cửu chương

21:44 17-11-2022 59 lượt xem 1 bình luận

Tạo ra một biến có giá trị là 2. In ta bảng cửu chương của biến đó

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
dippat102 đã bình luận 01:57 24-11-2022

n=0

for n in range(11):

    n = 2*n

    print(n)

Câu hỏi mới nhất