Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Auto với C#

06:28 28-04-2022 157 lượt xem 2 bình luận

Mọi người ơi ! Em có 1 thắc mắc tại sao để tạo một IntPtr của LParam từ 2 tọa độ x, y lại là 
        (IntPtr)(y << 16 | x);


       

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 14:43 28-04-2022
y dịch qua trái 16 bit so với X

Câu hỏi mới nhất