Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

auto click

07:42 21-11-2022 113 lượt xem 1 bình luận

e dùng auto click mà nó nói vầy là sao ạ mn giúp e vs

System.BadImageFormatException: 'Could not load file or assembly 'KAutoHelper, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. An attempt was made to load a program with an incorrect format.'

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 10:58 22-11-2022

Bạn có thể chụp màn hình lỗi lại để mọi người dễ nắm thông tin hơn là bạn muốn làm chức năng gì nha

Câu hỏi mới nhất