Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Android text to speech vietnamese

12:00 21-02-2018 2.821 lượt xem 2 bình luận 21:43 21-02-2018

Em là newbie,  đang làm 1 app có sử dụng TTS tiếng việt. Em đã thử 

tts.setLanguage(Locale.forLanguageTag("vi-VN"));

mà không có tác dụng. Em cũng có tìm hiểu api của fpt, mà em không biết cách đưa nó vào ứng dụng của em.

Ai có cách nào giúp em với :(

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 21:34 21-02-2018

k còn nhiều thư viện này cho bạn sài đâu. cứ tính phí cho chắc

Câu hỏi mới nhất