Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

abstract và interface trong C#

20:33 29-07-2022 118 lượt xem 1 bình luận

mọi người có mình hỏi trong hướng đối tượng của c#

1 lớp con vừa đc kế thừa từ 1 lớp cha abstract và 1 interface 

khi mình khởi tạo đối tượng lớp con mà có gọi tên lớp cha abstract thì nó không thể gọi được phương thức định nghĩa lại từ interface, và ngược lại nếu khởi tạo đối tượng lớp con có gọi tên interface thì nó lại không thể gọi tới phương thức định nghĩa lại từ lớp abstracttor

cho mình hỏi là có cách nào để có thể khởi tạo bằng cách gọi tên lớp cha này mà lại có thể gọi tới phương thức định nghĩa lại của lớp cha khác không ạ, hay là abstract và interface không nên dùng cùng lúc ạ ?

mình cám ơn !!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 12:58 30-07-2022

1. Đưa code lên đây, mô tả bài toán của bạn càng chi tiết càng tốt, chi tiết đến mức không thể chi tiết được hơn nữa nhằm chứng tỏ bạn đã nắm rõ vấn đề của mình.

2. Học và thực hành các case cơ bản của OOP.

3. Thực hiện qua một số pattern của OOP như DI

Mục tiêu cuối cùng là giúp bạn tiến tới việc có khả năng kiến trúc và hiểu được tính meaning của từng chức năng, concept của OOP mang lại.

Câu hỏi mới nhất