Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

[ Java basic ] Xuống dòng trong java

17:22 13-04-2017 18.231 lượt xem 3 bình luận 20:25 22-07-2017

Em có một đoạn mã như thế này:
In ra số nguyên từ 1 tới 110, và chỉ dc in 11 số trên một dòng. nhưng em sau khi in ra thì kết quả mất đi số 11 ạ. Mọi người xem và sửa giùm em với ạ !

public class CozaLozaWoza {

    public static void main(String[] args) {
        int lowerbound = 1;
        int upperbound = 110;
        for (int number = 0; number <= upperbound; number++) {
            if (number % 11 == 0) {
                System.out.print("\n");
            } else {
                System.out.print(number + "    ");
            }
        }
    }
}
    

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Nguyễn Nhật Nam đã bình luận 20:25 22-07-2017

Code của bạn có 1 lỗi nhỏ nữa (ngoài lỗi boss Long chỉ ra): Biến lowerbound bạn khai báo mà không xài tới luôn kìa =))))

Code đã fix cả 2 bug:

public class CozaLozaWoza {

  public static void main(String[] args) {
    int lowerbound = 1;
    int upperbound = 110;
    for (int number = lowerbound; number <= upperbound; number++) {
      if (number % 11 == 0) {
        System.out.print(number + " \n");
      } else {
        System.out.print(number + "  ");
      }
    }
  }
}
 

 

Vios đã bình luận 18:09 13-04-2017

cảm ơn anh nhiều ạ

Kteam SuperAdmin đã bình luận 17:25 13-04-2017

Sai ở bước kiểm tra số chia hết cho 11 nhé bạn, bước này bạn chưa in number.

Sửa lại:

if (number % 11 == 0) {
  System.out.print(number + "\n");
} else {
  System.out.print(number + "  ");
}

 

Câu hỏi mới nhất