Tài trợ

Hỗ trợ để Kteam có thể xây dựng nhiều khóa học hơn.

Ủng hộ online sử dụng thẻ ATM hoặc VISA/MASTER