Tài trợ

Hỗ trợ để Kteam có thể xây dựng nhiều khóa học hơn.

Ủng hộ online sử dụng thẻ ATM hoặc VISA/MASTER

  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.