Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Top-level statements C# 9.0

Minh Sự đã tạo 17:35 10-02-2022 Hoạt động 18:07 10-02-2022 2.667 lượt xem 2 bình luận

Nội dung bài viết

Giới Thiệu

C# 9.0 đã ra mắt và giới thiệu một vài tính năng mới, trong đó tính năng Top-level statements là một tính năng khá thú vị được Microsoft trang bị cho C# ở phiên bản 9.0, vậy Top-level statements có gì hay ho và thú vị? Cùng mình khám phá nhé.

Không Sử Dụng Top-level Statements

Khi làm việc với C# tất cả chúng ta đều biết, để khai báo một Property hay Field kể cả Method thì bắt buộc phải khai báo trong một đối tượng cụ thể (Class), việc thực thi một phương thức cũng tương tự.

Ví dụ như mình muốn viết một chương trình đơn giản là in ra thời gian hiện tại. Thì chương trình của mình sẽ như sau.

using System;
namespace ToplevelStatements
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DateTime dateTime = DateTime.Now;
      Console.WriteLine(dateTime);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Chương trình trên gồm các thành phần chính như sau.

 1. Namespace
 2. Class Program
 3. Main Method
 4. dateTime Field
 5. Console WriteLine Method
 6. Console ReadLine Method

Trên đây là một chương trình không sử dụng Top-level statements.

Sử Dụng Top-level Statements

Khi sử dụng Top-level statements thì chương trình của mình sẽ rút gọn lại rất nhiều, vỏn vẹn chỉ ba dòng code. Bạn không nhìn nhầm đâu chỉ có ba dòng thôi :D 

DateTime dateTime = DateTime.Now;
Console.WriteLine(dateTime);
Console.ReadLine();

Chương trình sẽ thực thi tuần tự từ trên xuống dưới mà không cần quan tâm đến ngữ cảnh như Namespace hay Class.

Kết

Top-level statements cho phép chúng ta khai báo các Property hay Field kể cả Method mà cần không thông qua một đối tượng cụ thể, việc thực thi một Method cũng chỉ cần viết tên hàm và lời gọi hàm () là có thể thực thi mà không cần quan tâm đến ngữ cảnh.

Tuy nhiên C# chỉ cho phép duy nhất một File CS chứa Top-level statements, tức là bạn chỉ có thể sử dụng Top-level statements trong một File duy nhất mà thôi.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 12:44 12-02-2022

trước render cái dự án console trên net6 vs2022 dùng cái template này :> Nhìn vô kiểu: Python à 🐧

Câu hỏi mới nhất