Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Quy trình phát triển phần mềm mà anh Long chia sẻ ngày 8-4-2023

Vo Tan Duc đã tạo 10:21 15-04-2023 300 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Quy trình phát triển phần mềm mà anh Long chia sẻ ngày 8-4-2023:

Quy trình phát triển phần mềm Waterfall và mô hình Agile_Scrum

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất