Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Mã hóa mật khẩu trong SQL

Vo Tan Duc đã tạo 19:06 26-05-2023 955 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Select PasswordEncode=ENCRYPTBYPASSPHRASE('<Chuỗi 1>', '<Chuỗi 2>')

hoặc

Select PassWordEncode=ENCRYPTBYPASSPHARSE('','')

Lưu ý

Mỗi lần chạy sẽ ra 1 chuỗi mã hóa khác nhau

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất