Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Laravel Migration: Thêm nhiều cột vào sau một cột

HXD.VN đã tạo 07:49 21-08-2021 2.871 lượt xem 2 bình luận

Nội dung bài viết

Thông thường khi các bạn muốn thêm nhiều cột vào bảng sau 1 cột ta thường làm như sau: 

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->string('instagram')->nullable()->after('remember_token');
    $table->string('address')->nullable()->after('remember_token');
});

Tuy nhiên từ phiên bản 8.27 trở đi việc đó đã trở nên gọn gàng hơn: 

 

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
  $table->after('remember_token', function ($table){
    $table->string('instagram')->nullable();
    $table->string('address')->nullable();
  });
});

Mặc dù code cũ không khó viết, nhưng cách mới tránh lặp lại các lệnh after() cho mỗi cột mới tiếp theo và trông tường minh hơn khi thêm nhiều cột.

Bạn có thể đọc thêm tại Pull Request #36145

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 18:55 21-08-2021

Bài viết hay quá, chúc anh thành công.

Câu hỏi mới nhất