Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Laravel 9 có gì mới ?

HXD.VN đã tạo 15:06 07-09-2021 Hoạt động 15:06 07-09-2021 3.539 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Laravel v9 sẽ là phiên bản LTS tiếp theo của Laravel, và nó sẽ ra mắt vào đầu năm 2022. Trong bài đăng này, chúng tôi muốn phác thảo tất cả các tính năng và thay đổi mới được công bố cho đến nay.

Laravel 9 Thay đổi ngày phát hành

Laravel v9 dự kiến sẽ được phát hành vào khoảng tháng 9 năm nay, nhưng Nhóm Laravel đã quyết định đẩy bản phát hành này trở lại tháng 1 năm 2022.

Phiên bản PHP tối thiểu trong Laravel 9 là PHP 8

Vì Laravel 9 sẽ yêu cầu Symfony 6.0 và nó có yêu cầu phiên bản php tối thiểu là PHP 8 có nghĩa là Laravel 9 sẽ có những hạn chế tương tự.

Anonymous Stub Migrations

Đầu năm nay, Laravel 8.37 đã ra mắt một tính năng mới gọi là Anonymous Migrations tránh việc trùng lặp tên class Migrations.

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
 
return new class extends Migration {
 
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::table('people', function (Blueprint $table) {
      $table->string('first_name')->nullable();
    });
  }
};

 

Tuy nhiên mặc định vẫn tạo file như dạng cũ mà ta thường thấy. 

Khi Laravel 9 ra mắt,  mẫu này sẽ là mặc định khi bạn chạy php artisan make:migration

PHP 8 String Functions

Vì phiên bản thấp nhất là PHP 8, Tom Schlick đã gửi PR để chuyển sang sử dụng và các chức năng nội bộ trong class  .str_contains()str_starts_with()str_ends_with()\Illuminate\Support\Str

New Query Builder Interface

 Laravel 9 sẽ có Query Builder Interface mới và bạn có thể đọc PR  này để biết thêm chi tiết.

 

return Model::query()
	->whereNotExists(function($query) {
		// $query is a Query\Builder
	})
	->whereHas('relation', function($query) {
		// $query is an Eloquent\Builder
	})
	->with('relation', function($query) {
		// $query is an Eloquent\Relation
	});

 

Bài viết được dịch bởi HXD.VN/ Source : A look at what is coming to Laravel 9

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất