Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Học lập trình Backend nâng cao với PHP MySQL Jquery

hauvanvopluss đã tạo 12:45 10-10-2018 3.038 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Học lập trình Backend nâng cao với PHP MySQL Jquery

Lợi ích từ khóa học Học lập trình Backend nâng cao với PHP MySQL Jquery

  • Tính năng gửi mail bằng server của gmail
  • Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
  • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
  • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App bằng jQuery
  • Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
  • Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql
  • Ghép Frontend và Backend:Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra và phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS

DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất