Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt SciPy trong Python

K9 đã tạo 16:03 03-05-2023 915 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

SciPy là một thư viện Python rất phổ biến để thực hiện các tính toán khoa học và toán học phức tạp. Để cài đặt SciPy trong Python, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt pip - trình quản lý gói mặc định của Python. Bạn có thể cài đặt môi trường python tại đây.

 2. Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau để cài đặt SciPy:

   

  Copy code

  pip install scipy

  Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản SciPy cụ thể, hãy thêm số phiên bản vào sau từ "scipy", ví dụ:

   

  Copy code

  pip install scipy

   

 3. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng SciPy trong chương trình Python của mình bằng cách import nó:

   

  pythonCopy code

  import scipy

   

Chú ý rằng SciPy yêu cầu một số thư viện phụ thuộc khác như NumPy và BLAS/LAPACK. Nếu bạn chưa cài đặt những thư viện này, bạn có thể cài đặt chúng bằng cách sử dụng trình quản lý gói của hệ điều hành của mình hoặc sử dụng pip để cài đặt như sau:

 

Copy code

pip install numpy scipy

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất