Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt Pytorch trong Python

Vo Tan Duc đã tạo 12:01 22-05-2023 1.123 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Để cài đặt Pytorch trong Python, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói pip, là công cụ cài đặt và quản lý các gói Python. Bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở cửa sổ dòng lệnh hoặc terminal trên máy tính của bạn.

  2. Nhập lệnh sau để cài đặt Pytorch:
pip install torch torchvision

Nếu bạn dùng Google Colab trên Google drive, thì bạn có thể không cần cài Pytorch vì trên Google colab đã hỗ trợ sẵn thư viện Pytorch rồi, bạn cứ thế mà sử dụng thôi

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất