Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt PyCharm trong Python

K9 đã tạo 16:10 03-05-2023 906 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

PyCharm là một trình biên tập mã nguồn mở phổ biến được sử dụng để phát triển ứng dụng Python. Để cài đặt PyCharm, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào trang web chính thức của PyCharm tại https://www.jetbrains.com/pycharm/download/ và tải xuống phiên bản cài đặt phù hợp cho hệ điều hành của bạn.

  2. Chạy tệp cài đặt và chọn phiên bản PyCharm mà bạn muốn cài đặt. Nếu bạn chưa cài đặt Java Runtime Environment (JRE) trên máy tính của mình, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt JRE trước khi tiếp tục.

  3. Chọn thư mục để cài đặt PyCharm và nhấn "Next".

  4. Chọn tùy chọn cài đặt mặc định hoặc tùy chỉnh cài đặt PyCharm của bạn và nhấn "Next".

  5. Chọn "Create Desktop Entry" để tạo một biểu tượng PyCharm trên desktop của bạn và nhấn "Next".

  6. Kiểm tra lại các tùy chọn cài đặt của bạn và nhấn "Install".

  7. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể mở PyCharm và bắt đầu sử dụng nó để viết mã Python.

Chú ý rằng PyCharm cũng có thể được cài đặt thông qua các gói quản lý gói như Anaconda và Miniconda nếu bạn đã cài đặt chúng.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất