Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt Pandas trong Python

K9 đã tạo 16:13 03-05-2023 5.354 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Để cài đặt Pandas trong Python, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói pip, là công cụ cài đặt và quản lý các gói Python. Bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở cửa sổ dòng lệnh hoặc terminal trên máy tính của bạn.

  2. Nhập lệnh sau để cài đặt Pandas:

 

Copy code

pip install pandas

Nếu bạn muốn cài đặt một phiên bản cụ thể của Pandas, bạn có thể thêm tên phiên bản sau lệnh cài đặt. Ví dụ, để cài đặt phiên bản 1.2.3, bạn có thể sử dụng lệnh:

 

Copy code

pip install pandas

Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, Pandas đã được cài đặt trên máy tính của bạn và bạn có thể sử dụng nó trong các ứng dụng Python của mình.

Lưu ý rằng bạn cần phải có quyền quản trị viên trên máy tính của mình để cài đặt Pandas bằng pip. Nếu bạn không có quyền này, bạn có thể cài đặt Pandas trong một môi trường ảo Python.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất