Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt Matplotlib trong python

K9 đã tạo 15:49 03-05-2023 5.185 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Matplotlib là một thư viện Python rất phổ biến để vẽ đồ thị và biểu đồ. Để cài đặt Matplotlib, bạn có thể sử dụng pip - trình quản lý gói mặc định của Python:

  1. Mở terminal hoặc command prompt.

  2. Chạy lệnh sau để cài đặt Matplotlib:

pip install matplotlib

Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng Matplotlib trong chương trình Python của mình bằng cách import nó:

import matplotlib.pyplot as plt

Chú ý rằng trước khi cài đặt Matplotlib, bạn cần cài đặt Python trên máy tính của mình. Nếu bạn chưa cài đặt Python, bạn có thể tham khảo bài cài đặt môi trường python.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất