Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt Bootstrap trong ASP.NET MVC

Vo Tan Duc đã tạo 21:03 13-06-2023 629 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Vào Tools -> NuGet Package Manager -> Package Manager Console -> gõ dòng lệnh

install-package Bootstrap

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất