Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Bài toán chuyển đổi DayOfWeek về string.

Cu Xin đã tạo 22:56 11-06-2021 Hoạt động 22:58 11-06-2021 2.064 lượt xem 3 bình luận

Nội dung bài viết

Bình thường

        public static string ToDayOfWeekText(DayOfWeek day)
        {
            switch (day)
            {
                case DayOfWeek.Monday:
                    return "Thứ Hai";
                case DayOfWeek.Tuesday:
                    return "Thứ Ba";
                case DayOfWeek.Wednesday:
                    return "Thứ Tư";
                case DayOfWeek.Thursday:
                    return "Thứ Năm";
                case DayOfWeek.Friday:
                    return "Thứ Sáu";
                case DayOfWeek.Saturday:
                    return "Thứ Bảy";
                default:
                    return "Chủ nhật";
            }
        }

Có tính toán

    public static string ToDayOfWeekText(DayOfWeek day)
    {
      string[] dayOfWeeks = { "Chủ nhật", "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ Tư", "Thứ Năm", "Thứ 6", "Thứ Bảy", "Chủ Nhật" };
      return dayOfWeeks[(int)day];
    }

Best

    public static string ToDayOfWeekText(DayOfWeek day)
    {
      if (day == DayOfWeek.Sunday)
        return "Chủ Nhật";
      return $"Thứ {(int)day+1}";
    }

:D Fun thôi nha.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nicotin đã bình luận 17:37 02-07-2021

ád

nicotin đã bình luận 17:37 02-07-2021

kasdk

Câu hỏi mới nhất