Function trong SQL Server

Sử dụng SQL server

5.0 (3 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 19:01 07-10-2021 50.314 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Function trong SQL Server

Dẫn nhập

Với hệ thống nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ dữ liệu bằng file để khi tắt ứng dụng dữ liệu chúng ta vẫn còn được lưu giữ. Nhưng với hệ thống lớn, truy vấn tìm kiếm, thao tác với dữ liệu trên file không còn dễ dàng và hiệu quả nữa. Và SQL ra đời để giải quyết vấn đề đó.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về SQL Server trong serial này nhé!

Nội dung

Nội dung hiện tại mang tính tạm thời đáp ứng nhu cầu xem & cập nhập kiến thức cơ bản thông qua Video hướng dẫn.

Nội dung chi tiết của khóa học Hướng dẫn sử dụng SQL Server đang trong quá trình xây dựng một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng và sẽ được cập nhập liên tục trong thời gian tới.

Các bạn nhớ theo dõi và luôn ủng hộ Kteam nhé!

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Trigger trong SQL Server.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Sử dụng SQL server

Với hệ thống nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ dữ liệu bằng file để khi tắt ứng dụng dữ liệu chúng ta vẫn còn được lưu giữ. Nhưng với hệ thống lớn, truy vấn tìm kiếm, thao tác với dữ liệu trên file không còn dễ dàng và hiệu quả nữa. Và SQL ra đời để giải quyết vấn đề đó.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về SQL và SQL Server thông qua serial HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SQL SERVER nhé!

Đánh giá

BobRomly đã đánh giá 13:32 21-10-2021

Hai14 đã đánh giá 13:49 28-01-2021

VanhMogi đã đánh giá 14:34 04-04-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
caikholocaingu đã bình luận 16:13 10-07-2019

--Kiểm tra năm sinh của giáo viên có phải năm nhuận không--

create function kiemtranamnhuan(@magiaovien char(3))
returns nvarchar(100)
as
    begin
        declare @namsinh int
        select @namsinh = YEAR(NGSINH) from GIAOVIEN where MAGV = @magiaovien
        if(@namsinh%400 = 0)
            return N'Năm sinh của giáo viên này là năm nhuận'
        else if(@namsinh%4=0 and @namsinh % 100 !=0 )
            return N'Năm sinh của giáo viên này là năm nhuận'
        else return N'Năm sinh không phải năm nhuận'
    return N'null'
    end
--Thực thi--
select dbo.kiemtranamnhuan(MAGV) as[KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM SINH CỦA GIÁO VIÊN] from dbo.GIAOVIEN

caikholocaingu đã bình luận 16:12 10-07-2019

--dup--

sonvt8 đã bình luận 09:19 09-04-2019

Chỗ tính số tuổi mình đã có function datediff(yy,date_start,date_end) để lấy ra số tuổi rồi (lấy năm hiện tại trừ năm ngày sinh). Nhìn tường minh hơn cách hàm lồng hàm ạ

 

CREATE FUNCTION FC_KTSO (@NUM INT)
RETURNS NVARCHAR(10)
AS
BEGIN
    DECLARE @KQ NVARCHAR(10)
    IF (@NUM % 2 = 0)
        RETURN N'SỐ CHẴN'
    ELSE
        RETURN N'SỐ LẺ'
    RETURN @KQ
END

PRINT dbo.FC_KTSO(123)

SELECT DATEDIFF(YY,NGSINH,GETDATE()) AS N'SỐ TUỔI', DBO.FC_KTSO(DATEDIFF(YY,NGSINH,GETDATE())) AS N'KTCHANLE' FROM dbo.GIAOVIEN

Tuyền Lê đã bình luận 11:01 21-05-2018

chỗ select @luong = luong, phép gán này có thể chạy trong select luôn ạ?

Không có video.