Kteam - Howkteam Free Education

huy nguyễn # / thành viên

sinh viên
rất nhiệt tình muốn giúp đỡ dù không có nhiều để giúp
Thông tin Thống kê Hoạt động

Thông tin cơ bản

Tên hiển thị
huy nguyễn
Ngày sinh
07/06/1999
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
sinh viên
Giới thiệu
rất nhiệt tình muốn giúp đỡ dù không có nhiều để giúp

Thông tin liên hệ

Số điện thoại
0971904687
Địa chỉ
ktx đại học quốc gia HCM

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education