Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Căn chỉnh lề trong màn hình console trong c

Mn có biết lệnh nào căn chỉnh lề trong C như là lệnh Setw() trong C++ không ạ.

 

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
Hoàng Trung đã trả lời 2018-02-12 21:11:37

Bạn có thể tham khảo bài viết này ở phần Nhập xuất bằng printf nhé https://cachhoc.net/2014/12/04/lap-trinh-c-bai-2-kieu-du-lieu-va-nhap-xuat-trong-c/

0
K9 đã trả lời 2018-02-12 13:17:47

có mỗi nó thôi

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education